loading

درباره ما

درباره ما

آرمان کربچه محقق و مربی رسمی بدنسازی و پرورش اندام ج.ا.ا در گروه مربی همراه ، هر آنچه برای رسیدن به تناسب اندام ایده آل نیاز دارید اعم از طراحی اصولی برنامه تمرینی ، رژیم غذایی اسان و موثر و مصرف مکمل های غذایی را با توجه به شرایط فعلی بدن شما، سابقه تمرینی ، ژنتیک ، تیپ بدنی ، گروه خونی و هدف نهایی شما محاسبه ،تنظیم و ارسال می نماید.

برنامه های تمرینی که به صورت آنلاین طراحی میشود همراه تصاویر آموزشی حرکات بوده و محل تاثیر حرکات را روی بدن نمایش می دهد.

رژیم های غذایی آسان و موثر با علم نوین تغذیه و بر پایه متد طلایی کم کالری با توجه به شرایط بدنی هر فرد طراحی میشود.

در صورت تمایل به مصرف مکمل های غذایی نوع و میزان مصرف آن برای شما محاسبه و ارسال میگردد.